Στην Αλυπία στόχος της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η προαγωγή της κοινωνικής υγείας με τον εντοπισμό των αλληλεπιδράσεων στις σχέσεις του ατόμου με τα άλλα άτομα και στις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με τους κοινωνικούς θεσμούς και ρόλους. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα πλαίσια που δυσχεραίνουν το άτομο και να γίνει αναπλαισίωση από το ίδιο το άτομο ώστε να μπορεί να λειτουργεί μέσα σε αυτά.