Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Τα κριτήρια των επαγγελματικών επιλογών μας

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Τα κριτήρια των επαγγελματικών επιλογών μας

Η επιλογή επαγγέλματος είναι από τα πιο συχνά θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας. Η επαγγελματική σταδιοδρομία έχει την αφετηρία της στην αρχή της κοινωνικοποίησής μας χωρίς να έχει ευδιάκριτο τέλος. Ένα παιδί που αναπτύσσει τις ικανότητές του...
Σχολικός Εκφοβισμός: Το παιδί «θύτης».

Σχολικός Εκφοβισμός: Το παιδί «θύτης».

    Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που απασχολεί τους γονείς, οι οποίοι ανησυχούν είτε για την περίπτωση που το παιδί τους θυματοποιείται είτε για την περίπτωση που ασκεί σχολικό εκφοβισμό σε άλλα παιδιά. Η ηλικία του παιδιού που ασκεί σχολικό εκφοβισμό αλλάζει...
Κοινωνικός Στιγματισμός

Κοινωνικός Στιγματισμός

Σε προηγούμενο κείμενο αναφερθήκαμε στον φόβο του κοινωνικού στιγματισμού και της ταμπελοποίησης.  Τι είναι όμως ο κοινωνικός στιγματισμός και πώς μας κατευθύνει ;   Ο κοινωνικός στιγματισμός είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που μας επιτρέπει να κατηγοριοποιούμε ένα...