Αλυπία

Αλυπία

Αλυπία σημαίνει η απουσία της λύπης, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τον λόγο, καθώς σύμφωνα με τους σοφιστές ο λόγος είναι ικανός να δημιουργήσει ή και να σταματήσει την λύπη. Το όνομα ἀλυπία είναι εμπνευσμένο από τον σοφιστή Αντιφώντα, που χρησιμοποίησε την Τέχνη της...