Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Τα κριτήρια των επαγγελματικών επιλογών μας

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Τα κριτήρια των επαγγελματικών επιλογών μας

Η επιλογή επαγγέλματος είναι από τα πιο συχνά θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας. Η επαγγελματική σταδιοδρομία έχει την αφετηρία της στην αρχή της κοινωνικοποίησής μας χωρίς να έχει ευδιάκριτο τέλος. Ένα παιδί που αναπτύσσει τις ικανότητές του...