Σχολικός Εκφοβισμός: Το παιδί «θύτης».

Σχολικός Εκφοβισμός: Το παιδί «θύτης».

    Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που απασχολεί τους γονείς, οι οποίοι ανησυχούν είτε για την περίπτωση που το παιδί τους θυματοποιείται είτε για την περίπτωση που ασκεί σχολικό εκφοβισμό σε άλλα παιδιά. Η ηλικία του παιδιού που ασκεί σχολικό εκφοβισμό αλλάζει...