Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Αυτοεικόνα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Αυτοεικόνα

Η Αυτοεικόνα σχετίζεται άμεσα με την αυτοεκτίμηση, η οποία προσδιορίζεται από την αξία που δίνουμε στον εαυτό μας, σε συνδυασμό με την άποψη που έχουν οι άλλοι για εμάς. Η ανεπαρκής διαμόρφωση της αυτοεικόνας μας μπορεί να μας οδηγήσει σε σύγχυση και σε χαμηλή...