Αλυπία σημαίνει η απουσία της λύπης, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τον λόγο, καθώς σύμφωνα με τους σοφιστές ο λόγος είναι ικανός να δημιουργήσει ή και να σταματήσει την λύπη. Το όνομα ἀλυπία είναι εμπνευσμένο από τον σοφιστή Αντιφώντα, που χρησιμοποίησε την Τέχνη της Αλυπίας,  προκειμένου να παρηγορήσει αλλά και να θεραπεύσει τον πάσχοντα από λύπη.

Ο σοφιστής Αντιφώντας, ο οποίος έζησε κατά τον 5ο αιώνα π.Χ,  φαίνεται να είναι ο πρώτος που προσπάθησε να επέμβει στον ψυχισμό των συμβουλευόμενων του μέσω της Τέχνης της ἀλυπίας, Μέσα από την πρακτική αυτή προσπαθούσε να αξιολογήσει την προτεραιότητα της ανθρώπινης φύσης έναντι του νόμου και των κοινωνικών συμβάσεων. Παράλληλα μέσω της Τέχνης της αλυπίας φαίνεται να έρχεται η πρώτη παραδοχή πως το σώμα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με την ψυχή. Μέσα από το έργο του Αντιφώντα αναδεικνύεται η έννοια και η αξία της κοινωνικής ομοψυχίας ενώ αναδύεται και η αξία της  εσωτερικής αρμονίας στον ψυχισμό του ανθρώπου.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από τον Αντιφώντα είναι ο διάλογος ώστε, με την καθοδήγηση του θεραπευτή, να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανακαλύψει τον εαυτό του και την απάντηση στα προβλήματά του. Αυτή η μέθοδος ακολουθείται και στην διαδικασία της Συμβουλευτικής.