Παιχνίδι και Κοινωνικοποίηση

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά από 4 έως 12 χρονών. Πρόκειται για προσωπικές συναντήσεις με τα παιδιά, είτε ατομικά είτε σε ομάδες συνομηλίκων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κατά τη διάρκειά τους γίνεται ενθάρρυνση και εμψύχωση των παιδιών πάνω στο παιχνίδι και τις δεξιότητές τους, στον τρόπο που συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, και στην τοποθέτηση των παιδιών σε ρόλους στους οποίους θα ενθαρρύνονται να ανταποκρίνονται όπως τα ίδια τα παιδιά τούς αντιλαμβάνονται.

Μέσα στο πρόγραμμα υπάρχουν συναντήσεις κατά τις οποίες μαθαίνονται κανόνες και όρια, με στόχο να εντοπίσουμε τον τρόπο που ανταποκρίνονται τα παιδιά και να δουλέψουμε στην ομαλή εσωτερίκευσή τους. Το παιχνίδι στο πρόγραμμα αυτό δεν έχει θεραπευτικό χαρακτήρα, αλλά είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ενθάρρυνση του παιδιού στην κοινωνικοποίηση του και στον τρόπο που εσωτερικεύει κανόνες και κοινωνικές δεξιότητες μέσω του παιχνιδιού και που μπορεί και να τις εξωτερικεύει μέσω αυτού.

Στόχος του προγράμματος είναι να μπορέσει να γίνει ομαλή εσωτερίκευση των κοινωνικών ρόλων και κανόνων, ώστε να είναι σεβαστά τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία κάθε παιδιού και να αποτρέπεται μια πιθανή μελλοντική δυσφορία λόγω της εσφαλμένης σύγκρουσης με αυτά. Αυτό το πρόγραμμα είναι πιο αποτελεσματικό σε περίπτωση που συνδυάζεται με Συμβουλευτική Γονέων.