Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αυτή η υπηρεσία παρέχεται μέσω της ατομικής συμβουλευτικής διαδικασίας. Στόχος της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι να εντοπίσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία την επαγγελματική κατεύθυνση που μας ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, καθώς η επαγγελματική εξέλιξη και δημιουργία εντοπίζεται καθ’ όλη την διάρκεια της προσωπικής μας εξέλιξης. Στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού χρησιμοποιείται τεστ προσωπικότητας, τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας, τεστ Εργασιακών Αξιών και τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων.