Συμβουλευτική Γονέων

Το πρόγραμμα αυτό αφορά Συμβουλευτική Γονέων, είτε ατομική είτε ομαδική. Αφορά συμβουλευτική με στόχο την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη διαχείριση του οικογενειακού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γίνεται επεξεργασία θεμάτων που απασχολούν τους γονείς ώστε να μελετήσουν και να επεξεργαστούν τους τρόπους που μπορούν να τα διαχειριστούν. Ως εργαλεία χρησιμοποιούνται κοινωνιομετρικά τεστ και κοινωνιόγραμμα προκειμένου να εντοπίσουμε τους ρόλους, τις σχέσεις και τις υποομάδες ενός συστήματος οικογένειας που επηρεάζουν τη δυναμική της και τις σχέσεις των μελών της.