Συμβουλευτική και Εμψύχωση Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι ο εντοπισμός του αυτοπροσδιορισμού που μπορεί να προέρχεται από το κοινωνικό στίγμα (αυτοστιγματισμός) και η δημιουργία αυτοπροσδιορισμού που απαντά στα δικά μας χαρακτηριστικά, αψηφώντας την κοινωνική κατάκριση και ταμπελοποίηση.