Δασκαλά Βασιλική

Δασκαλά Βασιλική

Κοινωνιολόγος Σύμβουλος

B.Soc.Sc. στην Κοινωνιολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης),

PgDip. στη Συμβουλευτική & στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε),

M. Sc. στην Παιδοψυχολογία ( in the Psychology of Child Development – UCLAN)

Βιογραφικό

Η Δασκαλά Βασιλική είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο διάστημα των προπτυχιακών σπουδών της το κύριο ενδιαφέρον της στράφηκε στα άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό στιγματισμό και τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και συγκεκριμένων ομάδων. Η πρακτική άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στο τοπικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, την βοήθησε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο κοινωνικός στιγματισμός δημιουργεί την ταυτότητα εκείνου που τον δέχεται και έναν ιδιαίτερο τρόπο να αυτοπροσδιορίζεται, με σημαντικές συνέπειες στην προσωπική του εξέλιξη και στην ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.

Στην συνέχεια, με την προσοχή της να στρέφεται στις παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, κατευθύνθηκε στο αντικείμενο της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, στο οποίο και επιμορφώθηκε μέσω του προγράμματος συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε από Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, προσφέροντας εργασία σε Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων για εφήβους, ανακάλυψε την σημασία της αρχικής μας κοινωνικοποίησης.

Θέλοντας να μελετήσει εκτενέστερα τη νεαρή ηλικία και να μπορέσει να αντιληφθεί βαθύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες και τα όρια λειτουργούν στη συναισθηματική μας ανάπτυξη, οδηγήθηκε στο αντικείμενο της Παιδοψυχολογίας, στο οποίο ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές από το University of Central Lancashire, έχοντας την ευκαιρία να εξελίξει τις γνώσεις της και τις αρχικές της σπουδές. Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών επικεντρώθηκε στους παράγοντες που συμβάλλουν στην αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και στην επιθετική τους συμπεριφορά. Παράλληλα προσέφερε εργασία σε ξενώνα φιλοξενίας για παιδιά, όπου κατανόησε στην πράξη την εφαρμογή των θεωριών και την ανταπόκριση των παιδιών.

Για να μπορέσει να εξελιχθεί ως Κοινωνιολόγος Σύμβουλος, ειδικεύθηκε στο ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στη διάρκεια του προγράμματος είχε την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στις τεχνικές συμβουλευτικής και στις δεξιότητες ενός Συμβούλου, ολοκληρώνοντας την εργασία της σε Δημοτικό Συμβουλευτικό Σταθμό, πλέον ως Κοινωνιολόγος Σύμβουλος.

Η εργασία της ως Κοινωνιολόγος Σύμβουλος έχει ως στόχο την προαγωγή της κοινωνικής υγείας με τον εντοπισμό των αλληλεπιδράσεων στις σχέσεις του ατόμου με τα άλλα άτομα και στις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με τους κοινωνικούς θεσμούς και ρόλους. Η συμβουλευτική διαδικασία δεν είναι θεραπευτική. Στόχος της διαδικασίας είναι η ανάδειξη των πλαισίων που δυσχεραίνουν το άτομο και η αναπλαισίωση από το ίδιο το άτομο ώστε να μπορεί να λειτουργεί μέσα σε αυτά. Επικεντρώνεται στην σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου ώστε μέσω της διαλεκτικής διαδικασίας να βοηθηθεί το άτομο στην εσωτερική του αλήθεια αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις του. Παράλληλα γίνεται χρήση κοινωνιομετρικών τεστ και βιωματικών ασκήσεων. Στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού χρησιμοποιεί την ίδια προσέγγιση με τη χρήση άλλων εργαλείων όπως τεστ προσωπικότητας, τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας, τεστ Εργασιακών Αξιών και τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων.